Kontakt

Sídlo spoločnosti

Klincová 37, 821 08 Bratislava
IČO: 47 773 766 DIČ: SK 2024088572 Personálne oddelenie: +421 918 742 556

Pobočka Trnava

Vajanského 40, 917 01 Trnava
+421 905 647 020
trnava@draftcom.com

Pobočka Prešov

Jarková 28, Business centrum – 3. poschodie, 080 01 Prešov
+421 915 745 043
presov@draftcom.com